Essentials
Essential Telephones area code 0-59
Police ul. Kościuszki 160 997  866 16 00
Fire Brigade ul. Pocztowa 10 998  866 12 22
Ambulance Service
ul. Pocztowa 10
999  866 41 50
Ambulance Service  Lębork 999  863 52 00
Emergency Road service   Łeba 866 16 36
Emergency Road service   Lębork (0-59) 861 25 44
0-502 059 018
PKP (Railway station)  Plac Dworcowy 94 36
PKS (Bus stadion)  Plac Dworcowy 862 19 72
TAXI  Plac Dworcowy 866 12 04
0-500 650 161
 
Preventive Healthcare in Łeba – Doctor’s offices of Narodowy Fundusz Zdrowia area code 0-59
Family doctor  R. Greczko
ul. Powstańców Warszawy 32
0-604 532 601
0-604 685 444
866 13 54
Family doctor  P. Pelczar
ul. Kościelna 1
ul. Zawiszy Czarnego 5
 
866 12 62
866 19 33
Family doctor  E. Wasylewicz
ul. Kwiatowa 1
866 18 58
Dentist  K. Mazurek-Malek
ul. Kościuszki 88
866 19 76
Gynaecologist  M. Czekała
ul. Kościelna 1
866 28 50
Essential places  area code 0-59
Bank PeKaO S.A.  ul. Kościuszki 87
ATM
866 20 17
Bank PKO B.P.  ul. 10 Marca
ATM
866 12 76
Bank Spółdzielczy  ul. 1-go Maja 1 B
ATM
866 18 22
ATM Banku Zachodniego WBK
ul. Kościuszki 50 (Sklep z Upominkami)
 
Tourist Information Center - Stowarzyszenie LOT Łeba
ul. 11 Listopada 5A
866 25 65
Tourist Information Point -
Urząd Pocztowy  ul. Kościuszki 23
866 15 63
Animal Clinic  ul. Kościuszki 89 866 15 22
0-691 726 088
Pharmacy "Słowińska" ul. Kościuszki 70A 866 13 65
Pharmacy "Łebska"  ul. Kościuszki 35A 866 20 69
Cinema "Rybak"  ul. Morska 1 866 14 43
Post office  ul. Kościuszki 23 866 15 63
fax 86613 58
 
Instytutions  area code 0-59
City office in 
ul. Kościuszki 90
866 15 13
fax 866 13 37
Border control office 
ul. Jachtowa 1
866 14 53
866 15 38
866 12 52
Marine office in 
ul. Kościuszki 1
866 14 60
Head Office Słowińskiego Parku Narodowego Smołdzino 811 72 04
811 73 39
811 75 09